DE WEG NAAR EEN
MOOIE TOEKOMST

 

Het kersverse label 'KOERS' is de 'one stop shop’ voor alle jongeren. Zij kunnen hier terecht met alle vragen rond werk, onderwijs en ontwikkeling. In dit nieuwe label werken verschillende organisaties – ieder vanuit eigen expertise – samen, waardoor zij elkaar versterken door het delen van expertise, capaciteit, instrumenten en middelen. 

MISSIE

Alle jongeren verdienen het om gezien te worden om wie ze zijn, want in elke jongere schuilt een unieke kracht. Zij horen hun deze kracht optimaal te kunnen ontdekken, ontplooien en benutten.

Deze jongeren zijn onze toekomst; ze brengen energie in de stad, zorgen voor vernieuwing, maar ook arbeidsproductiviteit. Dit is belangrijk voor de jongere zelf, maar ook voor de groei van onze Brainport-economie.

VISIE

In de praktijk zien we dat jongeren vaak niet goed weten bij wie zij precies moeten zijn met een hulpvraag. KOERS biedt duidelijkheid in de wereld van vele instanties.

Dat doen we door jongeren te ondersteunen op een efficiënte manier bij een passende vervolgplek richting school en/of de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld via een gesprek, een gezamenlijke wandeling of door het sturen van een appje. 

ONZE WAARDEN

We weten dat niet iedere jongere op weg is naar hetzelfde doel. De één zoekt een leuke baan, de ander wil een een passende studie kiezen. Het is belangrijk dat we dan ook altijd de hulpvraag per individu bekijken.

Dit doen we altijd vanuit wederzijds vertrouwen, een open mind en een optimistische blik richting de toekomst. Dit zijn onze bouwstenen van eerlijk en blijvend contact tussen de jongeren en ons als professionals.

ONZE PARTNERS

We werken samen met directe organisaties, zodat we de juiste ondersteuning kunnen bieden aan jongeren:

  UWV (werk)

  WSP (werk)

   Doorstroompunt (studie/school)

  RMT: werk, leerwerktrajecten

  Leerwerkloket: onderwijs/leerwerktrajecten

  Eindhoven en de sociale teams uit de regiogemeenten: zorg en/of inkomensondersteuning

NEEM CONTACT OP


Vragen of meer weten over KOERS?

 

  Voor- en achternaam:

  E-mailadres:

  Ik ga akkoord met het Privacy Statement

   

  KOERS°

  Powered by Huis Naar Werk